Skolens rusforebyggende arbeid

Skolens Kjentmenn

Kjentmann er en beredskapsordning rettet mot skolen. Kjentmann har som målsetting å øke kompetansen om ungdom og rus for dermed, når problemer oppdages eller oppstår, kunne skape muligheter for å handle på måter som både tjener skolen og den enkelte elev.

Gjennom å ha en Kjentmann, legges det til rette for at elever har en tydelig adresse å gå til, når de har egne problemer eller de er bekymret for en medelev. Kjentmann skal være synlig og lett tilgjengelig i skolemiljøet. Både elever, lærere og foreldre skal kunne komme til Kjentmann med spørsmål om rus. Kjentmann skal ikke brukes til å takle alle vanskelige situasjoner i skolehverdagen, men brukes i forhold til sin spesifikke kompetanse om rus.

Våre «kjentmenn» er:

Helsesykepleier Kari Jensen - tlf. 916 66 563

Rådgiver Jan Eirik Stieng - tlf. 920 28 421

 

Sist oppdatert 20.06.2024