TKA- Avdeling Schøning

Schøning 3.jpg

Trondheim Katedralskole, avdeling Schøning, er et opplæringstilbud for pasienter i helseinstitusjoner som ikke kan motta opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet. Skoleavdelingen tilbyr opplæring i små grupper i fellesfagene innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Elever med ungdomsrett som ikke planlegger studiekompetanse etter 23/5 regelen bør ha en hjemskole der utdanningen eventuelt kan fullføres.

Avdeling Schøning er fysisk plassert i lokalene til den tidligere videregående skolen Gerhard Schøning - derav navnet.

Det forutsettes at eleven:

 • ikke kan motta opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet.
 • er innlagt på institusjon eller mottar poliklinisk behandling som tilsvarer dette.
 • er i helseinstitusjon som et regionalt helseforetak eier eller i privat helseinstitusjon som har avtale med regionalt helseforetak.
 • har opplæringsrett etter opplæringslova. Dette kan være ungdomsrett eller voksenrett. (Ungdomsrett: 3 års heltidsopplæring som kan tas ut til og med det  skoleåret som starter det året ungdommen fyller 24). (Voksenrett: Fullføring av videregående opplæring fra og med det året den voksne fyller 25).

Før eleven vurderes for inntak til avdeling Schøning skal mulighet for opplæring innenfor det ordinære opplæringssystemet prøves.  

Elever med ungdomsrett

 • Elever i overgang fra grunnskole til videregående skole. Eleven skal søke en ordinær videregående skole. Det er mulig å søke om fortrinnsrett for elever som har «sterkt nedsatt psykisk funksjonsevne», jf inntaksforskriften. Inntak med fortrinnsrett gjøres på bakgrunn av individuell vurdering før det ordinære inntaket. Mulighet for opplæring i ordinær skole skal vurderes.
 • Elever som går i ordinære videregående skoler eller er i oppfølgingstjenesten (OT). OT er et tilbud for elever som ikke er i opplæring eller arbeid og gjelder til og med året de fyller 21.
  • Forespørsel sendes avdeling Schøning i samarbeid med den videregående skolen pasienten er elev ved eller med OT. Mulighet for opplæring i ordinær skole skal vurderes.
 • Elever uten tilknytning til skole eller OT
  • Forespørsel sendes avdeling Schøning med opplysninger om skolehistorikk. Mulighet for opplæring i ordinær skole skal vurderes.

Elever med voksenrett

Mulighet for opplæring innen voksenopplæringen skal være vurdert før det vurderes inntak ved avdeling Schøning.

Ved usikkerhet rundt ungdomsrett/voksenrett kan inntakskontoret kontaktes. E-postadressen er inntak@trondelagfylke.no

 

Søknadsskjema Avd. Schøning

 

Søknad Trondheim Katedralskole, avdeling Schøning - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Skjema for uttalelse fra behandler (pdf)
Skjema for uttalelse fra behandler (Word)

 

 

Kontaktinfo avdelingsleder avdeling Schøning:

Avdelingsleder: Cathrine Svendsen

Tlf. 900 57 387

 

 

Sist oppdatert 09.04.2024