ST med forberedende IB

På Katedralskolen samler vi elever som vurderer å søke International Baccalaureate Diploma Programme (Vg2+Vg3) i samme klasse i Vg1.

Dette Vg1-tilbudet gir deg en forsmak på International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP) og er godt egnet for deg som planlegger å søke opptak til IB i Vg2. Du får undervisning på engelsk i noen fag og du får informasjon om det faglige opplegget som brukes på IB. I tillegg får du møte lærere som underviser på IB.

Undervisningen på ST med forberedende IB følger løpet for Vg1-Studiespesialisering. Du er dermed godt forberedt til å fortsette på vanlig studiespesialisering i Vg2 om du heller skulle velge dette alternativet. 

Både i din søknad i VIGO og når du får velkomstbrevet fra skolen vil det være mulig å markere at du ønsker ST med forberedende IB. 

Sist oppdatert 29.09.2022