Kontakt

Post- og besøksadresse:
Trondheim Katedralskole
Vår Frue Gate 1-3 7013 Trondheim

Sentralbord: 74 17 65 00

Skolens e-postadresse: postmottak.katedralskolenvgs@trondelagfylke.no

Fakturaadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735  STEINKJER

Organisasjonsnummer i ELMA for e-faktura er 817 920 632.
Alle faktura merkes 3288

Sist oppdatert 24.01.2024