PP-tjenesten

PPT er en lovpålagt tjeneste. Trøndelag fylkeskommune har en egen tjeneste for de videregående skolene, lærlinger og lærekandidater. De ansatte i PPT er pedagogisk-psykologisk rådgivere og psykologer/ psykologspesialister.

Sist oppdatert 19.04.2018