Elevrådet - elevenes talerør

Elevrådstyret 24-25- 2.png

Skolen har et aktiv elevråd som bidrar på en svært positiv måte i skolehverdagen. Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter.

Skolens elevråd er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet består av et elevrådstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene.

Elevrådsleder: Klara Marie Gildemyn Strabac

Nestleder: Lisbeth Mamie-k Moijueh

Sekretær: Solveig Saga

Skolemiljøansvarlig: Sofie Torvik Sandnes

OD-ansvarlig: Maria Gravråkmo

Praksisansvarlig: Knut Nonstad Wassmo

SOME-ansvarlig: Nora Trones Høyem

 

 


Sist oppdatert 13.06.2024