Elevrådet

Elevrådsleder.png

Skolen har et aktiv elevråd som bidrar på en svært positiv måte i skolehverdagen. Frida er elevrådets leder (bildet).

Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Vi er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet består av et elevrådsstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene.

Frida Seternes - elevrådsleder

"Jeg er elevrådsleder og er veldig opptatt av at vi elevene skal komme først, og at vi skal bli tatt på alvor. Som elevrådsleder jobber jeg for å skape en bedre skolehverdag med mye gøy."

Elevrådet består ellers av:

Thale Selvig - 2STD - nestleder

Helene Meedby-Hundhammer - 2STE - OD-ansvarlig

Vetle Mikael Kvelheim - 3MDM - skolemiljøansvarlig

Charlotte van der Ejik - 3STA - sekretær

Eilen Rye Langmo - 3STA - UB-ansvarlig.


 

Sist oppdatert 01.07.2021