Elevrådet

Skolen har et aktiv elevråd som bidrar på en positiv måte i skolehvedagen.

Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Vi er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet består av et elevrådsstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene. Elevrådet er så heldig å disponere et elevrådskontor sentralt på skolen hvor elevrådsstyret ofte er å finne.

Sist oppdatert 19.04.2018