Elevrådet - elevenes talerør

Elevrådsstyret 2.png

Skolen har et aktiv elevråd som bidrar på en svært positiv måte i skolehverdagen. Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter.

Skolens elevråd er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet består av et elevrådstyre (bildet) som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene.

På bildet ser vi bak fra venstre: Solveig Bell (OD-ansvarlig), Mohsin Mumtaz (sekretær), Hanna Thomassen (praksisansvarlig)

Foran fra venstre:

Thea Lund Øverland (nestleder), Ingrid Rhiannon Donovan (elevrådsleder), Mali Frøysaa Strand (miljøansvarlig)

 


Sist oppdatert 14.09.2023