Elevrådet

Skolen har et aktiv elevråd som bidrar på en svært positiv måte i skolehverdagen.

Elevrådet ved Katedralskolen er et fritt og uavhengig organ som arbeider for å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Vi er elevenes talerør og et viktig bindeledd mellom elever, lærere og ledelse.

Elevrådet består av et elevrådsstyre som står for den daglige driften av elevrådet, samt representanter fra klassene som møter minst to ganger i måneden i elevråd, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angår elevene.

Elevrådsleder: Tale Selvig

Nestleder: Line Nordrum

Skolemiljøansvarlig: Michael Meltzer

OD-ansvarlig: Helene Meedby-Hundhammer

UB-ansvarlig: Eilen Rye Langmo

Sekretær: Ingrid Kjøl-Johansen

 


Sist oppdatert 05.04.2022