Rådgivertjeneste

Rådgiverne er en del av skolens elevtjeneste. De kan hjelpe deg med bl.a. fagvalg og ulike utfordringer du måtte ha i din skolehverdag.

Våre tre rådgivere bistår elevene med:

  • Skole og fag
  • Utdanning, yrkesvalg og studieorientering
  • Personlige eller sosiale saker
  • Tilrettelegging for elever med særskilte behov
  • Vansker i skolemiljøet

 

Oversikt over hvilke rådgivere som betjener de ulike klassene:

Klasser kontaktlærer rådgiver 2019-20 (003).pdf

 

 

Sist oppdatert 14.08.2019