Datamaskin for elever

LAPTOP.png

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en datamaskin (PC eller MAC), som må oppfylle noen tekniske minstekrav beskrevet på www.trondelagfylke.no/elevpc, eller du kan kjøpe en subsidiert PC av fylkeskommunen som oppfyller disse kravene og inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

LES MER OM DATAMASKIN FOR ELEVER HER