Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten er en tjeneste som tilbys elever som har avbrutt sin opplæring i videregående skole, eller for ungdommer som har takket nei til tilbud om opplæring.

Oppfølgingstjenesten (OT) arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år. OT kontakter deg for veiledning og oppfølging hvis du ikke har søkt eller tatt imot skoleplass, eller har avbrutt opplæringen i videregående skole.

Les mer på:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/oppfolgingstjenesten/

Oppfølgingstjenesten formidler bl.a. kontakt mot arbeidslivet via NAV. OT tilbyr veiledningssamtaler og kontakt opp mot andre tjenester som f.eks. pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Våre rådgivere bistår elevene i forhold til oppfølgingstjenesten.

Sist oppdatert 07.09.2021