Medier og kommunikasjon

Prod. gruppa 1.JPG

Kompetanse for det 21. århundre - kommunikasjon - kreativ tenkning - samarbeid og samhandling - i et trygt og godt elevmiljø på Katta. Opplæringen i programfagene er i stor grad tverrfaglig og inneholder praktiske-, teoretiske-, analytiske- og estetiske arbeidsmetoder.

I løpet av opplæringsløpet vil du bl.a. være innom  ...

 • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • teori knyttet til mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • praktisk utforming og formidling av ulike budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • videreutvikling av den digitale kompetansen

Det er ikke nødvendig med noen form erfaring med hverken teknisk utstyr eller programvare. Våre elever får grunnleggende opplæring fra start. Underveis gir vi deg spillerom til å videreutvikle dine egne interesser innenfor fagområdet.

Medier og kommunikasjon passer for deg som ...

 • har god skriftlig og muntlig uttrykksevne
 • har estetisk sans (kreativitet kan læres/utvikles) og godt fargesyn
 • har interesse for informasjonsteknologi og digitale medier
 • har evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • har "ståpåevne" og vilje til å ta initiativ
 • forstår at det kreves god innsats både i programfagene og i fellesfagene (norsk, matematikk o.l.)

Studiekompetanse
Når du har fullført og bestått tre år i utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon har du oppnådd generell studiekompetanse og kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Viktig: Medier og kommunikasjon på Katta tilbyr deg programfag fra så vel eget programområde som fra Studiespesialisering. Det er også mulig å kombinere fag etter egen interesse. Som MK-elev hos oss kan du reise ut på utveksling i ditt Vg2-år, om du vurderer det, til skoler som kan tilby fag som samsvarer noenlunde med programfagene på Medier og kommunikasjon. Vi bistår deg gjerne i planleggingen av ditt utvekslingsopphold.

Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon er en smart vei til arbeidsliv og videre studier.

 

Kontakt gjerne avdelingsleder Audun Nielsen for mer info:

Tlf. 99 55 07 20

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

vilbli.no

udir.no

Søk på MEDIER OG KOMMUNIKASJON her:

VIGO

Sist oppdatert 13.12.2023