Unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Unntaket vil gjelde for alt fravær av helsegrunner ut inneværende skoleår.

Om du har symptomer som halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter skal du ikke møte på skolen!

Selv milde symptomer betyr at du skal holde deg hjemme!

Vær hjemme til du føler deg bedre og allmenntilstanden din kjennes bra. Enkelte restsymptomer på luftveisinfeksjon som noe hoste, snørr og tett nese gir deg anledning til å møte på skolen igjen.

Helsemyndighetene anbefaler at du tester deg hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon Les mer om når du skal holde deg hjemme, om testing og om generelle smittevernråd på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hvis du har fravær av helsegrunner må du levere bekreftelse fra en foresatt, eller egenmelding hvis du er over 18 år

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter.

Fraværsgrensa for øvrig gjelder som normalt. Om en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering i faget.

Les mer om fraværsgrensen her

Fravær som bare har vært dokumentert med egenmelding eller bekreftelse fra foresatt, etter at unntaket ble avviklet forrige gang (11. oktober), skal ikke skal telle mot fraværsgrensa eller føres på vitnemålet.

 

Sist oppdatert 19.11.2021