ST med internasjonalisering

Elevene på ST med internasjonalisering bidrar aktivt i skolens internasjonaliseringsprosjekter ved å ta del i elevutveksling og bidrar til å styrke skolens arbeid med internasjonal forståelse. Elevene tar imot besøkende fra andre land, og reiser på besøk til andre land, gjennom Erasmus + samarbeids-partnerskap. Reiser knyttet til ST-internasjonalisering legges til Vg1 og Vg2.  

Undervisningen på ST med internasjonalisering følger løpet til ordinær Vg1-Studiespesialisering.

 

Sist oppdatert 09.02.2022