ST med internasjonalisering

Er du opptatt av internasjonale spørsmål og internasjonalt samarbeid? Elevene på ST med internasjonalisering bidrar aktivt i skolens internasjonaliseringsprosjekter ved å ta del i elevutveksling, og bidrar til å styrke skolens arbeid med internasjonal forståelse.

På Katedralskolen samler vi elever som er spesielt interessert i internasjonalisering i en egen klasse i Vg1. I denne klassen går også elever som vurderer å dra på utveksling i Vg2.

Elevene tar imot besøkende fra andre land, og noen får reise på besøk til andre land, gjennom Erasmus + samarbeids-partnerskap. 

Undervisningen på ST med internasjonalisering følger løpet til ordinær Vg1-studiespesialisering, men har ekstra fokus på internasjonale tema.  

Både i din søknad i VIGO og når du får velkomstbrevet fra skolen vil det være mulig å markere at du ønsker ST med internasjonalisering.

 

 

Sist oppdatert 29.09.2022