ST med internasjonalisering

Møt jevnaldrende elever på tvers av landegrenser. Engasjer deg i internasjonale problemstillinger i forlengelsen av de ulike skolefagene.

Elevene på ST med internasjonalisering er aktive bidragsytere i skolens
internasjonaliseringsprosjekter ved å ta del i elevutveksling. Innsatsen til elevene er med på å styrke skolens arbeid med internasjonal forståelse. Elevene tar imot besøkende fra andre land, og reiser på besøk til andre land, gjennom Erasmus + samarbeidspartnerskap.

Underveis i opplæringsløpet vil det være møter for å gjøre elevene, og
foresatte, godt informert i forbindelse med besøk og reiser. Det vil også
arrangeres møter knyttet til aktuelle internasjonale saker med inviterte
gjester. Møtene er åpne for alle elever ved skolen, men elevene på ST med
internasjonalisering har et spesielt ansvar for planlegging og gjennomføring.

Når søkerne er tatt inn i juli, sender skolen informasjon til inntatte elever om hvilke fordypninger skolen kan tilby, deriblant ST med internasjonalisering.

 

 

 

 

 Sist oppdatert 12.01.2023