Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du kan bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis. Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Trøndelag trenger vi kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket. Om du trenger en engelsk oversettelse av dokumentet kan dette også ordnes.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni!

Tjeneste Pris
Første vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Mistet vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Utskrift av vitnemål / kompetansebevis ved endring av navn / fødselsnummer Gratis
Duplikat av vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener Gratis
Utskrift / duplikat av terminkarakterbevis Gratis
Attesterte kopier av vitnemål og kompetansebevis Kr. 5,- per kopiKompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket (du har tatt privatisteksamen i) kan sendes til følgende e-postadresse:

 

Bestillingsskjema vitnemål og kompetansebevis

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?
Velg betalingsmåte