Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du kan bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis. Om du trenger en engelsk oversettelse av dokumentet kan dette også ordnes.

You can order a new diploma/certificate of competence. If you need an English translation of the document, this can also be arranged.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni!

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis gjelder IKKE for resultater fra IB Diploma Programme.

Ordering diplomas and certificates of competence does NOT apply to results from the IB Diploma Programme.

Tjeneste Pris
Første vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Mistet vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Utskrift av vitnemål / kompetansebevis ved endring av navn / fødselsnummer Gratis
Duplikat av vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener Gratis
Utskrift / duplikat av terminkarakterbevis Gratis
   

 

Bestillingsskjema vitnemål og kompetansebevis

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?