Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du kan bestille nytt vitnemål/ kompetansebevis. Merk at dersom du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Trøndelag trenger vi kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket. Om du trenger en engelsk oversettelse av dokumentet kan dette også ordnes.

You can order a new diploma/certificate of competence. Note that if you have taken the private examination in a county other than Trøndelag, we need a certificate of competence from the examination office in the relevant county. If you need an English translation of the document, this can also be arranged.

NB! Siste frist for bestilling av dokumentasjon som skal oversendes til Samordna Opptak før 1. juli, er 25. juni!

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis gjelder IKKE for resultater fra IB Diploma Programme.

Ordering diplomas and certificates of competence does NOT apply to results from the IB Diploma Programme.

Tjeneste Pris
Første vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Mistet vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Utskrift av vitnemål / kompetansebevis ved endring av navn / fødselsnummer Gratis
Duplikat av vitnemål / kompetansebevis (bokmål, nynorsk, sør-samisk, engelsk) Gratis
Oppdatering av vitnemål etter privatisteksamener Gratis
Utskrift / duplikat av terminkarakterbevis Gratis
   Kompetansebevis fra eksamenskontoret i det aktuelle fylket (du har tatt privatisteksamen i) kan sendes til følgende e-postadresse:

Bestillingsskjema vitnemål og kompetansebevis

Velg avgangsskole
Hva slags dokumentasjon trenger du?