Studiespesialisering

ST-elever.png

Programområdet STUDIESPESIALISERING gir deg det bredeste faglige grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Du oppnår generell eller spesiell studiekompetanse. Tre år på videregående gir deg tid til å tenke igjennom videre studieløp og yrkesvalg.

Som elev hos oss har du valget mellom:

STUDIESPESIALISERING

STUDIESPESIALISERING MED Vg2 I ENGLAND

INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB (Vg2 & Vg3)

Du kan i tillegg velge Vg1 STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE IB som et alternativ til ordinær Vg1-studiespesialisering.

Vg1 er felles for alle som velger studiespesialisering. Når du velger studiespesialisering eller studiespesialisering med Vg2 i England kan du fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi. Fordypning i fag som matematikk, fysikk og kjemi vil gi deg spesiell studiekompetanse, fag du trenger om du f.eks. skal videre på studier innen medisin, tannlege, sivilingeniør eller veterinær. På Vg2 tilbyr vi disse programområdene:

•    Realfag
•    Språk, samfunnsfag og økonomi

Innen hvert av programområdene velger du de fagene som interesser deg mest. Du kan i tillegg kombinere fag fra ulike programområder. Det gjør at du lettere kan tilpasse utdanningsløpet slik du selv ønsker. Trondheim Katedralskole og Thora Storm tilbyr i samarbeid et bredt programfagtilbud. Mange elever fra Katedralskolen og Thora Storm møtes og går litt på kryss og tvers i løpet av skoleuka.

 

  • Vg1: Du velger fremmedspråk og matematikk
  • Vg2:  Du velger matematikk og 3 programfag
  • Vg3:  Du skal minimum velge 3 programfag der minst 2 av programfagene må  være innenfor ditt programfagsområde

Les mer om fellesfagene på Vg1, Vg2 og Vg3, samt programfagene du kan velge innen programområdene REALFAG og SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI.

Fagoversikt:

Vg1-studiespesialisering

Fellesfag og programfag Vg2- og Vg3-studiespesialisering

 

Glad i matte?

Matematikkprogrammet er et tilbud til deg som liker matematikk og som ønsker større utfordringer i faget. Du får mulighet til å ta matematikkfag på et høyere nivå i forhold til trinnet du går på, og du kan velge å ta matematikkemner ved NTNU samtidig som du er elev i Vg3.

Mer info om Matematikkprogrammet

NB! Dersom du ønsker matematikkprogrammet markerer du dette under tilleggsopplysninger i søknaden din

Kontakt gjerne studieleder Kåre Ottar Mjåseth for mer info: karmj@trondelagfylke.no

 

Vg1 studiespesialisering med forberedende IB

Et alternativ til ordinær Vg1 studiespesialisering. Elevene går i klasse sammen med de av våre elever som har søkt seg inn på vårt Englands-tilbud. De følger de samme læreplanene og har de samme fagene som andre Vg1-elever, men noe av undervisningen er tospråklig (norsk/engelsk).

Formålet med forberedende IB på Vg1 er først og fremst å gi elever som tenker seg videre på IB Diploma Programme på Vg2 best mulig kjennskap til dette tilbudet. Du kan velge å fortsette på ordinær studiespesialisering hvis du heller ønsker det.

Det er ikke et krav å ta forberedende IB for å begynne på IB i Vg2, alle elever som har fullført Vg1 studiespesialisering kan søke om opptak til IB.

NB! Dersom du ønsker forberedende IB markerer du dette under tilleggs-opplysninger i søknaden din.Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

vilbli.no

udir.no

Søk på STUDIESPESIALISERING her:

VIGOSist oppdatert 22.01.2021