Studiespesialisering

Programområdet studiespesialisering gir deg det bredeste faglige grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Du oppnår generell eller spesiell studiekompetanse. Tre år på videregående gir deg tid til å tenke igjennom videre studieløp og yrkesvalg. Som elev hos oss har du valget mellom studiespesialisering, studiespesialisering med Vg2 i England og International Baccalaureate (IB).

Vg1 er felles for alle som velger studiespesialisering. Når du velger studiespesialisering eller studiespesialisering med Vg2 i England kan du fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi. Fordypning i fag som matematikk, fysikk og kjemi vil gi deg spesiell studiekompetanse, fag du trenger om du f.eks. skal videre på studier innen medisin, tannlege, sivilingeniør eller veterinær. På Vg2 tilbyr vi disse programområdene:

•    Realfag
•    Språk, samfunnsfag og økonomi

I tillegg tilbyr vi International Baccalaureate Vg2 & Vg3.

Innen hvert av programområdene velger du de fagene som interesser deg mest. Du kan i tillegg kombinere fag fra ulike programområder. Det gjør at du lettere kan tilpasse utdanningsløpet slik du selv ønsker. Trondheim Katedralskole og Thora Storm tilbyr i samarbeid et bredt programfagtilbud. Mange elever fra Katedralskolen og Thora Storm møtes og går litt på kryss og tvers i løpet av skoleuka.

  • Vg1: Du velger fremmedspråk og matematikk
  • Vg2:  Du velger matematikk og 3 programfag
  • Vg3:  Du skal minimum velge 3 programfag der minst 2 av programfagene må  være innenfor ditt programfagsområde

Les mer om fellesfagene på Vg1, Vg2 og Vg3, samt programfagene du kan velge innen programområdene REALFAG og SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI.

Fagoversikt Vg1-studiespesialisering:

Vg1 studiespesialisering.pdf

Fellesfag og programfag Vg2- og Vg3-studiespesialisering

Glad i matte?

Vi tilbyr Matematikkprogrammet - for deg som trenger mer utfordringer i matematikkfaget.

Mer info om Matematikkprogrammet >>

NB! Dersom du ønsker matematikkprogrammet markerer du dette under tilleggsopplysninger i søknaden din

 

Studiespesialisering med Vg2 i England

I tråd med Internasjonal Strategi for Trøndelag og satsingen på Ungdom og Internasjonalisering, tilbyr Trøndelag fylkeskommune studiemuligheter i utlandet. Trøndelag fylkeskommune har inngått en avtale med fylkesutdanningssjefen i Norfolk i England om en ordning der norske elever fra de videregående skolene i Trøndelag kan ta Vg2 studiespesialisering ved ulike skoler i Norfolk.

Ordningen omfatter inntil 30 elevplasser hvert år og fungerer i korte trekk slik:

  • 15 elever blir hvert skoleår tatt inn til en egen internasjonal Vg1-klasse ved Trondheim Katedralskole. Elevene gjennomfører deretter Vg2 i Norfolk i England på en av skolene som inngår i samarbeidet.
  • I tillegg tas det inn inntil 15 elever fra Trøndelag direkte fra Vg1 til Vg2 i Norfolk.

Mer info om Vg2 i England >>

 

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no