Studiespesialisering

Studiespesialisering åpner dørene for videre utdanning ved høgskoler og universiteter i Norge og i utlandet.

Studiespesialisering anbefales for deg som interessert i å arbeide med teoretiske fag, har samarbeidsvilje og er strukturert. Med studiespesialisering låser du deg ikke til et yrke. Tre år på videregående gir deg tid til å tenke igjennom videre studieløp og yrkesvalg. Som elev hos oss har du valget mellom studiespesialisering, studiespesialisering med Vg2 i England og International Baccalaureate (IB). 

Programområder og fagvalg

Når du velger studiespesialisering eller studiespesialisering med Vg2 i England kan du fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi. Fordypning i fag som matematikk, fysikk og kjemi vil gi deg spesiell studiekompetanse, fag du trenger om du f.eks. skal videre på studier innen medisin, tannlege, sivilingeniør eller veterinær.

Du kan velge mellom 2 ulike programområder:

 • Realfag
 • Språkfag, samfunnsfag og økonomi

Innen hvert av programområdene velger du fag som interesser deg, og du kan i tillegg kombinere fag fra ulike programområder. Det gjør at du lettere kan tilpasse utdanningsløpet slik du selv ønsker. Trondheim Katedralskole og Thora Storm tilbyr i samarbeid et bredt programfagtilbud. Mange elever fra Katedralskolen og Thora Storm møtes og går litt på kryss og tvers i løpet av skoleuka.

 

 • Vg1: Du velger fremmedspråk og matematikk
 • Vg2:  Du velger matematikk og 3 programfag
 • Vg3:  Du skal minimum velge 3 programfag der minst 2 av programfagene må  være innenfor ditt programfagsområde

Les mer om fellesfagene på Vg1, Vg2 og Vg3, samt programfagene du kan velge innen programområdene REALFAG og SPRÅKFAG,  SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI:

Fellesfag og programfag Vg2- og Vg3-studiespesialisering

 

Glad i matte?

Vi tilbyr Matematikkprogrammet - for deg som trenger mer utfordringer i matematikkfaget

Dersom du velger Matematikkprogrammet kan du ta matematikkemner ved NTNU samtidig som du er elev i Vg3. Du får starte på høyere utdanning sammen med elever du kjenner og med oppfølging av lærer fra skolen.

Fra Vg1 til Vg3 med Matematikkprogrammet:

 • Vg1: Matematikk 1T og R1. Tilsammen 8 timer. Elever som har tatt T1 på ungdomsskolen greier seg med R1 i Vg1.
 • Vg2: Matematikk R2, full fordypning i matematikk allerede på Vg2.
 • Vg3: Matematikkemner ved NTNU via DELTA (matematikk på nett ved NTNU) med oppfølging av matematikklærer ved skolen.

 

Dersom du ønsker matematikkprogrammet markerer du dette under tilleggsopplysninger i søknaden din.

Studiespesialisering med Vg2 i England

I tråd med Internasjonal Strategi for Trøndelag og satsingen på Ungdom og Internasjonalisering, tilbyr Trøndelag fylkeskommune studiemuligheter i utlandet. Trøndelag fylkeskommune har inngått en avtale med fylkesutdanningssjefen i Norfolk i England om en ordning der norske elever fra de videregående skolene i Trøndelag kan ta Vg2 studiespesialisering ved ulike skoler i Norfolk.

Ordningen omfatter inntil 30 elevplasser hvert år og fungerer i korte trekk slik:

 • 15 elever blir hvert skoleår tatt inn til en egen internasjonal Vg1-klasse ved Trondheim Katedralskole. Elevene gjennomfører deretter Vg2 i Norfolk i England på en av skolene som inngår i samarbeidet.
 • I tillegg tas det inn inntil 15 elever fra Trøndelag direkte fra Vg1 til Vg2 i Norfolk.

 

Du kan lese mer om Englands-tilbudet her:

Norfolk VG2 studietilbud 2019-2020.pdf

 

International Baccalaureate (IB)

I tillegg til programområdene realfag og språkfag/samfunnsfag/økonomi tilbyr vi International Baccalaureate (IB). IB-diplomprogrammet er et toårig (Vg2 & Vg3) studieforberedende utdanningstilbud ved Trondheim Katedralskole. IB er et krevende akademisk programområde. Struktur, selvstendighet, effektivitet og god samarbeidsevne er viktig.

IB fører frem til en internasjonal eksamen og er ankerkjent for opptak til universiteter over hele verden. IB-Diplomet gir studiekompetanse på linje med Vg2 og Vg3 studiespesialisering i Norge. IB-diplomet er svært ettertraktet blant norske og internasjonale universitet.

 • Egne læreplaner og avsluttende eksamener
 • Undervisning på engelsk
 • Stor faglig fordypning og høyt faglig nivå
 • Universitetsforberedende arbeidsmåte

 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no