Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Andre år

  Vg2 International Baccalaureate

  Gjør ditt ønske om en internasjonal utdanning til virkelighet og velg International Baccalaureate (IB). Et toårig studieforberedende utdanningstilbud ved Trondheim Katedralskole.

  IB er et krevende studium. Struktur, selvstendighet, effektivitet og god samarbeidsevne er viktig. IB fører frem til en internasjonal eksamen og er ankerkjent for opptak til universiteter over hele verden.

  IB-Diplomet gir studiekompetanse på linje med Vg2 og Vg3 studiespesialisering i Norge. IB-diplomet er svært ettertraktet blant norske og internasjonale universitet.

  • Egne læreplaner og avsluttende eksamener
  • Undervisning på engelsk
  • Stor faglig fordypning og høyt faglig nivå
  • Universitetsforberedende arbeidsmåte

  Vg2 Realfag

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no