Studiespesialisering (ST)

ST illustrasjonsbilde.png

Programområdet STUDIESPESIALISERING gir deg det bredeste faglige grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter, både i Norge og i utlandet. Du oppnår generell eller spesiell studiekompetanse. Tre år på videregående gir deg tid til å tenke igjennom videre studieløp og yrkesvalg.

Som elev hos oss har du valget mellom ulike retninger innenfor studiespesialisering (etter at inntaket er over vil du kunne velge hvilken retning du evt. ønsker).

STUDIESPESIALISERING

STUDIESPESIALISERING M/FORBEREDENDE IB

STUDIESPESIALISERING MED UTVEKSLING I Vg2

STUDIESPESIALISERING MED INTERNASJONALISERING

 INTERNATIONAL BACCALAUREATE - IB (Vg2 & Vg3)

* International Baccalaureate (IB). Du søker søker Vg1 studiespesialisering, Trondheim Katedralskole på vigo.no.

Vg2 og Vg3 IB: Søkere fra Vg1 studiespesialisering fra alle skoler konkurrerer likt om plassene på Vg2

Fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi

På Vg2/Vg3-studiespesialisering kan du velge og fordype deg i realfag og/eller språk/samfunnsfag/økonomi. Fordypning i fag som matematikk, fysikk og kjemi vil gi deg spesiell studiekompetanse, fag du trenger om du f.eks. skal videre på studier innenfor medisin, tannlege, sivilingeniør eller veterinær. På Vg2 tilbyr vi disse programområdene:

•    Realfag
•    Språk, samfunnsfag og økonomi

Innen hvert av programområdene velger du de fagene som interesser deg mest. Du kan i tillegg kombinere fag fra ulike programområder. Det gjør at du lettere kan tilpasse utdanningsløpet slik du selv ønsker. Trondheim Katedralskole og Thora Storm tilbyr i samarbeid et bredt programfagtilbud. Mange elever fra Katedralskolen og Thora Storm møtes og går litt på kryss og tvers i løpet av skoleuka.

 

  • Vg1: Du velger fremmedspråk og matematikk
  • Vg2:  Du velger matematikk og 3 programfag
  • Vg3:  Du skal minimum velge 3 programfag der minst 2 av programfagene må  være innenfor ditt programfagsområde

Les mer om programfagene du kan velge innen programområdene REALFAG og SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI.

PROGRAMFAG Vg2 og Vg3 STUDIESPESIALISERING

Glad i matte?

Matematikkprogrammet er et tilbud til deg som liker matematikk og som ønsker større utfordringer i faget. Du får mulighet til å ta matematikkfag på et høyere nivå i forhold til trinnet du går på, og du kan velge å ta matematikkemner ved NTNU samtidig som du er elev i Vg3.

MER INFO OM MATEMATIKKPROGRAMMET

Kontakt gjerne studieleder Kåre Ottar Mjåseth for mer info: karmj@trondelagfylke.no

 Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

vilbli.no

udir.no

Søk på STUDIESPESIALISERING her:

VIGOSist oppdatert 11.01.2024