Elevskap

Elevskap.jpg

Skolen låner ut elevskap for ett år av gangen til skolens elever. Det er gratis å låne et skap, men du er selv ansvarlig for skapet det året du låner det.

Lån av skap registreres på en liste i ekspedisjonen. Dersom du bytter skap skal dette gis beskjed om i ekspedisjonen. Du er til enhver tid ansvarlig for det skapet som er oppført på ditt navn, og skolens forsikring dekker ikke tap/tyveri fra skap. Du kjøper lås selv, fortrinnsvis kodelås.

Skapet skal tømmes senest siste skoledag. Dersom det fremdeles er låser på skapene da, blir disse klippet av og låsen og skapets innhold kastet.