Elevskap

Skolen låner ut elevskap for ett år av gangen til skolens elever. Det er gratis å låne et skap, men du er selv ansvarlig for skapet det året du låner det.

Lån av skap registreres på en liste i ekspedisjonen. Dersom du bytter skap skal dette gis beskjed om i ekspedisjonen. Du er til enhver tid ansvarlig for det skapet som er oppført på ditt navn, og skolens forsikring dekker ikke tap/tyveri fra skap. Du kjøper lås selv, fortrinnsvis kodelås.

Skapet skal tømmes senest siste skoledag. Dersom det fremdeles er lås på skapet vil låsen klippes. Skapets innhold vil bli kastet.