Musikk, dans og drama

20240208_131359.jpg

Musikk, dans og drama, med spesialisering i musikk, er kjent for sitt gode og inkluderende elevmiljø. Den tette kontakten mellom lærere og elever gir deg et godt grunnlag for motiverende læring. Lærerne har høy kompetanse og stort engasjement.

Musikk, dans og drama på Katedralskolen passer for deg som planlegger å gå veien videre mot høyere musikkstudier. Det stilles visse krav til ferdigheter. Du behersker et instrument eller en form for dans eller teater før du begynner. Utdanningsprogrammet er krevende, og det er en stor fordel om du har gode arbeidsvaner og gode karakterer fra grunnskolen.

Du bør ha

  • evne og vilje til å samarbeide med andre og å jobbe selvstendig
  • lyst til å jobbe målrettet
  • evne og vilje til å lytte og å ta initiativ
  • forståelse for at musikk, dans og teater er hardt arbeid
  • et ønske om å utvikle deg som musiker, danser eller skuespiller

 

Studiekompetanse

Når du har fullført og bestått tre år i utdanningsprogram for musikk, dans og drama, har du oppnådd generell studiekompetanse og kan søke opptak til høgskoler og universitet.

Opptak musikk, dans og drama

Grunnlaget for opptak til musikk, dans og drama ved Trondheim Katedralskole er inntakspoengene dine. I tillegg vil vi ha anledning til å tildele inntil 50% av plassene på grunnlag av dokumentasjon (attester) og/eller opptaksprøve.

Skolen gjennomfører opptaksprøver i første del av mai måned. Det er bare elever som har Trondheim Katedralskole som sitt førsteønske som blir invitert til opptaksprøver. Søkere som krysser av på søknadsskjemaet at de ønsker å komme til opptaksprøve får info om dag og tidspunkt for oppmøte. Søkere på musikk forbereder 2-3 selvvalgte musikkstykker/sanger. Ved å delta på en opptaksprøve får søkerne mulighet til å konkurrere seg inn på ferdigheter.

Trondheim Katedralskole har lange tradisjoner når det gjelder oppsetting av operetter, musikaler og konserter. Elevene som går programområde for musikk, dans og drama deltar aktivt i skolekonserter og forestillinger. Elevene får også meget god trening i å samarbeide i ulike prosjekter. Hvert år har vi en egen prosjektuke der vi jobber oss fram til en større forestilling som alle MD-elevene deltar i.

2016: Ferjedronninga: Ellevilt basert på The Fairy Queen av Henry Purcell. Koreografier av Jo Strømgren: Kvart, Grosstadtsafari, A Dance Tribute to the Art of Football.

2017: Verk av: Georg Fr. Händel, Edvard Grieg, Vittorio Monti, Smiley/Pease/ H. Eidemann/Ferell, Ola Kvernberg, Kristoffer Lo, Eirik Hegdal. Koreografier av SUBJAZZ.

2018: Utdrag fra Guys & Dolls og West Side Story. Koreografier av Christopher Arouni, Anna Hop, Åsne Hakvåg, Benedicte Schybaj.

2019: Supernova - elevstyrt forestilling - musikkproduksjon med utenomjordiske prinsipper. Bak fasaden - koreografier av Tine Erica Aspaas, Benedicte Schybaj, Vg1-Vg2-elever.

2020: SJAKK MAKT – musikkforestilling. Koreografier av SUBJAZZ og Åsne Hakvåg.

 

Kontakt Per Anders Emilsen ved spørsmål: perem@trondelagfylke.no

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

vilbli.no

udir.no

Søk på MUSIKK, DANS OG DRAMA her:

VIGO

Sist oppdatert 26.02.2024