Driftsavdeling

Vår driftsavdeling består av vaktmestertjeneste og renholdspersonale. I tillegg har skolen tilsynsvakter på ettermiddag/kveld tilgjengelig for elever og ansatte.

Driftsavdelingen sørger bl.a. for drift og vedlikehold av skolens bygningsmasse i tillegg til nøkler og nøkkelkort.

Kontaktinformasjon driftsavdelingen:

Renholdsleder Kirstin Hærnes

 

Driftsleder Per Bjarne Skjærvø

 

Vaktmester Tore Sørvik

Sist oppdatert 01.09.2022