Reglement/rutiner

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et felles skolereglement for alle videregående skoler i fylket. Norsk og engelsk utgave. I tillegg finner du her felles IKT-reglement og rutiner som gjelder for klager på opplæringen.

 

VED KLAGE PÅ OPPLÆRINGEN. En klage på opplæringen skal som hovedregel tas opp med den det gjelder. Om eleven opplever at klagen ikke fører frem på laveste nivå, eller elev/foresatt ikke opplever det som mulig å ta opp saken direkte med den det gjelder, trer rutinen inn og saken løftes til trinn 2 (dette finner du informasjon om i Rutiner for behandling av klager på opplæringen under).

Rutiner for behandling av klager på opplæringen

Sist oppdatert 05.09.2023