Søknad om permisjon eller fritak fra undervisning

Alle søknader om fritak fra undervisningen foretas i Visma InSchool (VIS). Dette gjelder også søknader om organisert studiearbeid og/eller skoleadministrative gjøremål.

Du bruker blant annet VIS til å:

  • Melde om fravær 
  • Søke om fratrekk av fravær

Om du skal levere sensitiv informasjon sammen med søknaden din i VIS, og du ikke ønsker å legge dette ved i VIS, kan du levere dette i ekspedisjonen.

 

Ved ønske om at foresatte skal kunne motta informasjon som gjelder deg, når du er 18 år, (fra f.eks. rådgiver etc.) kreves det et samtykke fra myndige elever:

Samtykkeerklæring

Declaration of consent

 

Sist oppdatert 24.01.2024