Informasjon om utdanningstilbud ved Guri Kunna

Er du nysgjerrig på hva du skal velge når du skal søke plass på videregående skole? Se hva Guri Kunna har å tilby i denne videoen.

GURI KUNNA VIDEREGÅENDE

Viser Vei!
Kunnskapsrik,
Inkluderende og framsynt.

Guri Kunna videregående skole ligger i de to sterke havbrukskommunene
Hitra og Frøya på Trøndelagskysten med et skolested på hver øy.
Skolen har et bredt og godt utdanningstilbud ved at vi tilbyr utdanning
innenfor studiespesialisering i tillegg til hele 6 yrkesfaglige utdanningsprogram; Bygg og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk,
restaurant- og matfag og innenfor teknologi og industrifag.
Skoletilbudet er godt tilpasset det lokale næringslivets behov,
de læreplassene som tilbys, og skolen er derfor en helt sentral bidragsyter for at det svært ekspansive næringslivet lokalt kan fortsette sin vekst også i framtida.

Skolen har fått sitt navn fra sagnfiguren Guri Kunna som er eldre enn kristendommen. Guri Kunna passet på at folket forvaltet kystens kultur og natur
på en bærekraftig måte. Kunnskap, innsikt, klokskap og styrke
kjennetegnet Guri Kunna, og det er nettopp det skolen ønsker å videreføre
til våre elever. Skolen skal formidle kunnskap slik at våre elever får nødvendig innsikt, blir kloke og får nødvendig styrke til å møte både livets- og
arbeidslivets utfordringer. Disse ambisjonene er også nedfelt i skolens visjon
Viser Vei, og våre verdier Kunnskapsrik, inkluderende
og framsynt

Sist oppdatert 06.01.2022