Smittevern for skoleskyssen i Trøndelag

Regionbuss, landskapsbilde
Regionbuss, landskapsbilde; Foto: AtB AS

AtB organiserer skoleskyss i tråd med gjeldende retningslinjer og veiledere fra
Folkehelseinstituttet og "trafikklysmodellen" fra Kunnskapsdepartementet.
Alt dette gjøres i samråd med lokale helsemyndigheter (fylke og kommuner), Trøndelag fylkeskommune, skoler, elever/foreldre og våre transportører.

Det er gult smittenivå som er gjeldende pr i dag. For skoleskyss innebærer dette:

  • Full utnyttelse av setekapasitet om bord.
  • Elevene kan og anbefales å sitte skulder ved skulder fremfor ansikt til ansikt. (Gjelder også på øvrig kollektivtrafikk)
  • Skolene må veilede elevene ved på- og avstigning for å opprettholde god avstand.
  • Fremdør på bussen er stengt for på- og avstigning (om bussen har flere dører).
  • God hånd - og hostehygiene.
  • Benytte alternative avganger - der dette er en mulighet.
  • Benytte alternative linjer (gå litt lengre enn til nærmeste linje) - der dette er en mulighet.
  • Ikke reis kollektivt hvis du er syk eller mistenker smitte.
  • Gå eller sykle hvis du kan.
  • Følg folkehelseinstituttets råd om hånd- og hostehygiene.

AtB følger opp smittesituasjonen i de ulike kommunene tett, og både vi og Trøndelag fylkeskommune håper at skoler og kommuner bidrar til å nå ut med informasjon til elever/foreldre.
Det kjøres med full kapasitet for å sikre at de med rett til skoleskyss kommer seg til og fra skolen og i mange tilfeller er skoleskyssen organisert på en slik måte at det er ulike avganger tilpasset grunnskoler og videregående skoler.

Dersom smittesituasjonen lokalt i kommuner/skoler tilsier endringer for skoleskyssen, er det viktig at AtB involveres med en gang, slik at vi sammen kan vurdere om det må gjøres tiltak.
AtB har derfor også behov for at det meldes tilbake til AtB om det er hendelser og spørsmål knyttet til dette med smittevern og kapasitet rundt forbi.

Kontakt oss
Husk våre felles kontaktpunkt for skoleskyss i Trøndelag:

900 42 150

Følg også med på atb.no for oppdatert info om smittevern og kollektivtrafikk.
https://www.atb.no/aktuelt/tiltak-og-retningslinjer-article14594-28.html