Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse:

Johan Bojer vgs skolested Leksvik
Hallvegen 22
7120 Leksvik

Fakturaadresse:

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Ref.nr.: 3238 + bestillers navn
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Organisasjonsnummer: 817 920 632

Telefon: 74 17 48 00

Finn oss på Google maps

Sist oppdatert 04.02.2022