Everyday

IST Everyday

Ved å logge seg inn på IST Everyday, kan både elever og foresatte følge med på elevens timeplan, fravær og vurderinger.