Entreprenørskap i skolen

Entreprenørskap og bedriftsutvikling ved Johan Bojer vgs skolested Leksvik skal gi elevene en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan mennesker og virksomheter kan påvirke utviklingen av næringsliv og samfunn.
Faget handler videre om hvordan entreprenørskap kan skape nye og utvikle eksisterende arbeidsplasser og forberede elevene på videre studier og framtidig arbeidsliv.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal bidra til skaperglede, engasjement og utforskertrang ved å motivere elevene til å se muligheter for og verdien av etablering og videreutvikling av virksomheter, og å sette ideer ut i handling.

Elevene hos Johan Bojer vgs skolested Leksvik vil gjennom ungdomsbedrift lære om innovasjon, å utforske kreativitet gjennom iverksetting av ideer, om verdiskaping og bærekraft, valg av visjoner, verdier og bruk av teknologi, kommunikasjon og nettverk, samt strategi og virksomhetsutvikling, å sette mål, legge planer og utvikle levedyktige virksomheter.

Har du spørsmål?

Sist oppdatert 04.02.2022