Entreprenørskap i skolen

Made-it UB
Made-it UB Leksvik vgs. Foto: Leksvik vgs

Skolen oppmunter aktivt elevene til å utvikle sine idèer gjennom UNGDOMSBEDRIFTER.

For hjelp og inspirasjon i dette arbeidet har skolen nært samarbeid med Ungt Entreprenøskap Trøndelag.

UE Trøndelag besøker skolen og ungdomsbedriftene jevnlig, med hjelp til

  • utvikling av bedriftsidè
  • oppstart
  • drift
  • avvikling

Noen av utdanningsprogrammene på skolen bruker ungdomsbedrift aktivt som metode i undervisningen.

Ungdomsbedrifter skoleåret 2019-2020:

SpikerTæveran UB

Les mer om entreprenørskap på hjemmeside til Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Sist oppdatert 25.11.2019