Elevtjenesten

Elevtjenesten består av flere tjenester som arbeider for at du skal lykkes med opplæringen din.

Elevhjelpa.no

Velkommen til Elevhjelpa! - Skolehelsetjenesten og elevtjenesten

Denne bestillingstjenesten skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte. Alle som kan hjelpe deg har taushetsplikt.

Les mer om Elevhjelpa.no