Elevtjenesten

Elevtjenesten består av flere tjenester som arbeider for at du skal lykkes med opplæringen din.

Elevtjenesten består av flere tjenester som arbeider for at du skal lykkes med opplæringen din. Vi er opptatt av at du velger en utdanning som er rett for deg, og at du får en opplæring som er tilpasset dine interesser, evner og forutsetninger. Elevtjenesten skal hjelpe deg med å finne deg til rette på skolen og bistå deg dersom personlige, sosiale og emosjonelle vansker står i veien for læring. Ved behov kan vi henvise til hjelpeinstanser utenfor skolen. Elevtjenesten ved skole vår består av følgende tjenester:

Elevtjenesten hjelper deg med å få kontakt med den personen du trenger å snakke med når du trenger det. Til oss kan du stille spørsmål om det aller meste. Alle ansatte i elevtjenesten har taushetsplikt.

Elevhjelpa.no

Velkommen til Elevhjelpa! - Skolehelsetjenesten og elevtjenesten

Denne bestillingstjenesten skal være til hjelp slik at vi kan kontaktes på en rask og enkel måte. Alle som kan hjelpe deg har taushetsplikt.

Les mer om Elevhjelpa.no