PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste

En dag annenhver uke har PP-rådgiver Andreas Dahlum kontortid på skolen. Hvis du ønsker kontakt med Andreas spør kontaktlæreren din om hjelp, eller ta kontakt direkte.

Hva kan PPT hjelpe deg med?
Hvis du opplever at læringsarbeidet ditt går tungt, eller du mener du har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen (eller til eksamen?), bør du ta en prat med Andreas om dette. Andreas vil kartlegge problemet ditt og deretter hjelpe deg videre for å få den hjelpen som du har behov for.

Sist oppdatert 13.08.2019