Oppfølgingstjeneste

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års videregående opplæring (i lærefag som regel to år i skole og to år i bedrift).

Fristen for å benytte seg av retten er fem år etter fullført grunnskole (seks år når deler av opplæringen skjer i lærebedrift). Det er altså mulighet for å ta opptil to venteår, enten umiddelbart etter grunnskolen eller underveis i den videregående opplæringen, uten at man mister noe av ungdomsretten sin

Ved alle videregående skoler finnes det en oppfølgingstjeneste (OT) som har ansvar for ungdom som ikke har startet videregående opplæring eller har sluttet underveis.
Oppfølgingstjenesten har ansvar for å gi veiledning til ungdommer mellom 15 og 21 år.
I samarbeid med næringsliv, NAV og alternative opplæringsarenaer forsøker oppfølgingstjenesten å legge til rette for at alle ungdommer skal ha et tilbud om aktivitet. Dette kan for eksempel være tilbud om hjelp til arbeid (praksisplass) eller en kombinasjon mellom arbeid og skole.

OT-koordinator og formidlingskoordinator
Anne Sand

Sist oppdatert 27.10.2021