Driftsavdeling

Linn Merete Barstad Moan
Fagleder m/personalansvar
74 17 60 15
Helge Saghaug
Fagarbeider/driftsleder
74 17 60 07
Dyness Changwe Berg
Renholder
74 17 59 97
Eva Nytrø
Fagarbeider
74 17 60 03
Lioudmila Sokolova
Renholder
74 17 60 16
Sist oppdatert 24.04.2018