Parkering

Anleggsarbeid, snø og mørke gjør det ekstra viktig å minne om at elever må settes av/plukkes opp ved parkeringsplassen til elevene ved den nye nedkjøringen til Trøa, der også bussene snur. Det oppstår fort farlige situasjoner hvis det blir trafikk begge veier i bakken opp til skolen.

Bilde av parkerings område ved Leksvik videregående skole

Parkering for elever og besøkende er nå nede ved snuplassen til bussene.

Vi ønsker ikke trafikk oppe ved skolen i det tidsrommet det er elever her.
Parkering for ansatte og gjester er oppe ved skolen.

Her må vi sørge for god adkomst til varelevering og spesielt til utrykningskjøretøy. Vi krever derfor at alle som skal stå her har avtalt dette med oss, og at de har parkeringsbevis.

Sist oppdatert 24.01.2019