Parkering

Parkering Johan Bojer vgs skolested Leksvik
Parkering Johan Bojer vgs skolested Leksvik

Parkering for elever og besøkende er nå på parkeringsplassene til høyre når du kjører mot skolen.

Vi ønsker ikke trafikk helt opp ved skolen i det tidsrommet det er elever her. Av og på-stigning skal skje på en av de nedre parkeringsplassene.
Rundt skolen og på øverste parkering må vi sørge for god adkomst til varelevering og spesielt til utrykningskjøretøy. Vi krever derfor at alle som skal stå her har avtalt dette med oss, og at de har parkeringsbevis.

Sist oppdatert 27.05.2020