Parkering

Parkering Leksvik vgs
Parkering ved Leksvik vgs. Illustrasjon: Gigo

Parkering for elever og besøkende er nå nede ved snuplassen til bussene.

Vi ønsker ikke trafikk oppe ved skolen i det tidsrommet det er elever her, så av- og påstigning skjer nedenfor innkjøringen til skolen, eller på elevparkering.
Parkering for ansatte og gjester er oppe ved skolen.

Her må vi sørge for god adkomst til varelevering og spesielt til utrykningskjøretøy. Vi krever derfor at alle som skal stå her har avtalt dette med oss, og at de har parkeringsbevis.

Sist oppdatert 24.04.2018