Parkering

Leksvik vgs oversikt
Parkering ved Leksvik vgs. Illustrasjon: Gigo

Det er for tiden stor byggeaktivitet rundt Leksvik videregående skole, det er derfor begrenset kapasitet på parkering en periode.

Parkering til elever og besøkende er nå nede ved snuplassen til bussene.
Vi ønsker ikke trafikk oppe ved skole i det tidsrommet det er elever her, så av- og på-stigning skjer nedenfor innkjøring til skole, eller på elevparkering.
Parkering til ansatte og gjester er oppe ved skolen.

Her må vi sørge for god adkomst til varelevering og spesielt til utrykningskjøretøy, vi krever derfor at alle som skal stå her har avtalt dette med oss, og at de har fått parkeringsbevis.

Sist oppdatert 24.04.2018