Teknologi- og industrifag

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no sine nettside

 • Første år

  Arbeid med vinkelsliper. Foto: Leksvik vgs

  Vg 1 Teknologi- og industrifag

  TI-elevene deltar på mange og varierte oppgaver her ved skolen.
  De starter med grunnleggende opplæring i bruk av verktøy, maskiner, måleinstrumenter, grunnleggende metoder i fagene.
  HMS er en viktig del av opplæringen. Elevene har i tillegg arbeidspraksis ute i bedrift.
  Skolens viktigste satsingsområde er CNC-opplæring. Her benytter vi oss av et konstruksjons- og produksjonssystem som er en kombinasjon av Solid Edge og GibbsCAM.
  På Vg1 blir elevene introdusert for emner i lærefagene som bygger på Teknologi- og industrifag.

  Les mer på Vilbli sider om Teknologi- og industrifag

 • Andre år

  CNC styring av maskin. Foto: Leksvik vgs

  Vg2 Industriteknologi

  Elevene på VG2 arbeider med skolens moderne produksjonsutstyr.
  De har i tillegg arbeidspraksis i industrien i faget Prosjekt til fordypning. Elevene får da innsikt i det nyeste produksjonsutstyret og metodene som benyttes.

  I løpet av dette skoleåret får elevene en fordypning i produksjonssystemet Solid Edge og GibbsCAM. Elevene læres opp til selv å kunne styre ei CNC-maskin.

  Les mer på Vilbli sider om Vg2 Industriteknologi

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no