Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om klima og teknologi
 • om bruk av tegninger, beskrivelser og beregninger
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • anleggsgartner eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer utfyllende om linjen og de ulike fagene på vilbli.no

 • Første år

  Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

  Elevene på Vg1 starter med grunnleggende opplæring i bruk av verktøy, materialer og sikkerhet.

  Elevene skal videre få kjennskap til over 20 utlike fagområder i løpet av skoleåret, men det vil ved vår skole bli lagt størst vekt på tømrerfaget.

  Programfagene deles inn i tre fag: Produksjon, Tegning og bransjelære og Prosjekt til fordypning.

  I produksjonsfaget lærer elevene faget gjennom praktisk og teoretisk opplæring på skolen.
  Tegning og bransjelære er faget hvor elevene lærer å forstå og tegne arbeidstegninger og bransjens oppbygging og historie.
  Prosjekt til fordypning kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i bedrift i dette faget, for å få en virkelighetsnær opplæring.

  Les mer på Vilbli sider om Bygg- og anleggsteknikk

 • Andre år

  Vg2 Tømrer

  Tømrer er et videregående tilbud fra Bygg og Anleggsfag, der elevene skal lære mer om tømrerarbeid, mur og betongarbeid, samt stillasarbeid.

  Det meste de lærer på Vg2 er en grundigere og dypere studie av hva de lærte på Vg1. Fagene er inndelt og gjennomføres i stor grad på samme måte som for Vg1.

  Etter Vg2 Tømrer har man mange ulike muligheter til videre utdannelse. Det mest nærliggende er å ta 2 års læretid, og deretter avlegge svenneprøve. En kan da bli en dyktig fagarbeider med store jobbmuligheter.

  Det er også mulig å gå videre etter svennebrevet, og ta ingeniørutdannelse gjennom det som kalles Y-veien. Dette blir godt kvalifiserte ingeniører med praktisk bakgrunn, og som er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. Andre muligheter kan være arkitekt og byggmesterstudier.

  Les mer på Vilbli sine sider om Tømrer

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no