Bygg- og anleggsteknikk

 • Første år

  Vg1 bygg- og anleggsteknikk

  Elevene på Vg1 starter med grunnleggende opplæring i bruk av verktøy, materialer og sikkerhet.

  Elevene skal videre få kjennskap til over 20 ulike fagområder i løpet av skoleåret, men det vil ved vår skole bli lagt størst vekt på tømrerfaget.

  Programfagene deles inn i to fag: Arbeidsmiljø og dokumentasjon, og praktisk yrkesutøvelse.

  I faget arbeidsmiljø og dokumentasjon lærer elevene blant annet å vurdere risiko og utføre forebyggende tiltak, og de lærer å dokumentere arbeid i samsvar med gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet.

  I faget praktisk yrkesutøvelse lærer elevene å forstå og arbeide etter tegninger og beskrivelser, velge og bruke maskiner og verktøy til ulike arbeidsoppdrag, planlegge og bygge konstruksjoner samt bruke digitale ressurser til beregning og oppmåling.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i bedrift i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

 • Andre år

  Vg2 tømrer

  Vg2 tømrer handler om å utvikle kompetanse i å bygge nye bygninger og bygge om eksisterende bygninger. Programfagene skal gjøre elevene i stand til å bygge blant annet trekonstruksjoner og bidrar til å dekke arbeidslivets behov for effektive arbeidsplasser som tar ansvar for egen og andres sikkerhet. Vg2 tømrer skal bidra til skaperglede og engasjement ved at elevene bygger, vedlikeholder og rehabiliterer bygninger med varige miljø- og energieffektive egenskaper.

  Programfagene deles inn i tre fag: konstruksjoner og klimaskall, vinduer dører og innvendig arbeid samt materialegenskaper, varmeisolering og tetting.

  I faget konstruksjoner og klimaskall lærer elevene blant annet om å risikovurdere arbeid, følge planer for helse, miljø og sikkerhet, montere og bruke stillas, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeider på prosjekter. De lærer å bygge utvendige trekonstruksjoner, montere bjelkelag, etasjeskillere og takkonstruksjoner, og gjøre rede for ulike faktorer som påvirker konstruksjonen. I faget vinduer, dører og innvendig arbeid lærer elevene å legge gulv, montere kledning, innredning og listverk og å montere vinduer. Faget materialegenskaper, varmeisolering og tetting handler om bygningsskader, lyddemping og varmetransport i materialer og konstruksjoner.

  I tillegg skal alle elever som går yrkesfag ha yrkesfaglig fordypning (YFF). Det er et obligatorisk fag på vg1 og vg2 som gir elevene mulighet til å prøve seg i ett eller flere aktuelle lærefag. Formålet med ordningen er at elevene skal få et godt grunnlag for å velge lærefag, og å legge til rette for at elevene tidlig får mulighet til å fordype seg. De kan også velge fag fra studieforberedende utdanningsprogram. YFF kan gjennomføres på flere måter, men vi har valgt å la elevene være utplassert i bedrift i dette faget, for at de skal få en virkelighetsnær opplæring.

  Det meste de lærer på Vg2 er en grundigere og dypere studie av hva de lærte på Vg1. Fagene er inndelt og gjennomføres i stor grad på samme måte som for Vg1.

  Etter Vg2 tømrer har man mange ulike muligheter til videre utdannelse. Det mest nærliggende er å ta 2 års læretid, og deretter avlegge svenneprøve. En kan da bli en dyktig fagarbeider med store jobbmuligheter.

  Det er også mulig å gå videre etter svennebrevet, og ta ingeniørutdannelse gjennom det som kalles Y-veien. Dette blir godt kvalifiserte ingeniører med praktisk bakgrunn, og som er svært ettertraktede på arbeidsmarkedet. Andre muligheter kan være arkitekt- og byggmesterstudier.

  Video fra byggeprosjekter:

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no