Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  På VG1 Helse og oppvekstfag vil du lære å gi omsorg, pleie og støtte til mennesker som trenger hjelp.

  Vi er opptatt av at du egner deg til yrket, og viser gode holdninger til faget. Du vil lære mye teori, men i kombinasjon med praksiserfaring i løpet av skoleåret håper vi at du vil se faget i en helhet.

  I prosjekt til fordypning er elevene utplassert i barnehage, sykehjelp, hjemmesykepleie og skole. Varigheten på dette er 8 uker før jul og 8 uker etter jul (2 dager pr uke).

 • Andre år

  Lek-HO-10 Foto: Leksvik vgs

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Ønsker du å bli barne- og ungdomsarbeider?

  •  Er du et omsorgsfullt medmenneske?
  • Har du god samarbeidsevne?
  • Trives du i selskap med barn og ungdom?
  • Ønsker du bistå barn og unge i deres utvikling?
  • Er du en aktiv og kreativ person?

  Da er kanskje dette noe for deg!

  Vi bygger undervisningen på moderne undervisningsprinsipper, der elevene trenes opp i praktiske og teoretiske ferdigheter, teamarbeid, selvstendige vurderinger og etiske refleksjoner. Elevene arbeider mye tverrfaglig og ofte i grupper. Mye av undervisningen er lagt opp som problembasert læring og/eller med praktiske øvelser.

  Fagene våre er:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling 
  • Yrkesutøvelse
  • Yrkesfaglig fordypning

  I faget Yrkesfaglig fordypning er elevene utplassering i ca 30 dager, fordelt på termin 1 og 2. Praksisplassene er som regel i barnehager, skoler eller andre plasser der barn og unge oppholder seg.

  Elevene blir vurdert i faglig styrke og i det praktiske arbeidet i tema som samarbeid, kommunikasjon, omsorgsevne, helhetlig tenkning med mer.

  Som barne- og ungdomsarbeider har man ofte stor variasjon i arbeidshverdagen, får mye frisk luft og kan være en del av at aktivt arbeidsmiljø med masse humor.

  Blodtrykksmåling ved Johan Bojer skolested Leksvik

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Arbeidsoppgaver:
  Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse - og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren er med på å gi andre mennesker meningsfulle dager.

  Sentrale arbeidsområder:

  Faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum.

  Arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie - og omsorgstiltak.
  Planlegging, utføring og deltakelse i det totale behandlingsopplegget for pasient/bruker.
  Arbeid etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper.
  Håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  Journalføring, dokumentasjon og rapportering
  Egenskaper:

  I yrkesutøvelsen er det viktig at du
  Liker å arbeide med mennesker
  Har respekt for og tar hensyn til andre mennesker
  Viser empati
  Har observasjonsevne
  Har god kommunikasjonsevne
  Kan omsette teoretiske kunnskaper i praksis
  Kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no