Visjon

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE:
Vi skaper historie
Åpen og nysgjerrig i holdning
Modig og ansvarlig i handling

LOKAL VISJON FOR JOHAN BOJER VGS:
VÅG OG VINN

Lokal visjon er inspirert av Johan Bojers diktning. Vi kan blant annet lese om begrepet våg å tap, våg å vinn i forbindelse med Lofotferden. I Bojers verden handlet Våg å tap, våg å vinn om kampen for å overleve. Johan Bojer videregående skole har skrevet om dette uttrykket og bestemt at vår lokale visjon er Våg og vinn.

Våg og vinn handler om mestring, å prøve, å gå utenfor komfortsonen, kanskje feile, men gjøre noen erfaringer på det, utfordre oss sjøl, overvinne oss sjøl og eksperimentere. Innsats og mestring. Erfaring og læring. Og ny kunnskap. Helt i Johan Bojers ånd.

Sist oppdatert 17.08.2020