Visjon

EN SKOLE FOR LOKALSAMFUNNET

En skole for lokalsamfunnet

Verdigrunnlag: Kvalitet - Nærhet - Respekt - Glede

Mål:

  • God opplæring i tett samarbeid med Leksvik kommune og lokale bedrifter.
  • Utvikling og nytenking i samhandling med Leksviksamfunnet.
  • Mulighetsfokus og løsningsorientert opplæring tilpasset den enkelte elev.

Midler:

  • Partnerskap med kommune og lokalt næringsliv.
  • Opplæringstilbud som tilpasses elevgruppas behov og ønsker.
  • Bruk av ungdomsbedrifter og entreprenørskap i opplæringa.

Leksvik videregående skole - din nærskole.

Sist oppdatert 04.06.2018