Skolebøker og programvare

Elevene vil ved skolestart få lånt ut lærebøker fra skolen. Bøkene blir registrert på den enkelte elev med egen strekkode på hver bok. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene de låner.

Lærebøkene er elevens ansvar under hele skoleåret og må leveres inn ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for å levere inn de samme bøkene ved skoleslutt som ble registrert på dem i starten av skoleåret.

Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden av bøkene. Erstatningskrav blir også sendt ut for bøker som er levert inn med varige notater eller unormal slitasje, for eksempel fuktskader. Det kan være lurt å ha et regntrekk på sekken sin for å unngå dette.

Privatister kan få låne lærebøker hvis skolen har ledige eksemplarer av bøker, under samme gjeldende regler som for skolens elever.

Skrivebøker og annet skrivemateriell er det forventet at elevene selv skaffer og bringer med seg til undervisningen.

Programvare

Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål. Les om elev-pc-ordningen her.

Sist oppdatert 25.06.2021