Fravær

Skolen følger tett opp elevers fravær. Leksvik videregående skole er en skole for TILSTEDEVÆRELSE, derfor står fravær i fokus. Målsetningen er best mulig oppmøte, slik at du ikke går glipp av kunnskap, beskjeder eller sosialt samvær!

Søknad om fratrekk av fravær   Skjema for dokumentert fravær

Fravær registreres hver time. Dette føres på dataprogrammet Skolearena. Hvis fraværet er regelmessig eller høyt, vil skolen gjøre tiltak overfor eleven i samarbeid med elevens foresatte.

Planlagt fravær: Eleven fører planlagt fravær med årsak inn i Skolearena i forkant (fraværsmelding).
Uplanlagt fravær: Eleven ringer skolen/kontaktlærer ved skolestart samme morgen. Dette registreres av lærer i Skolearena. Hvis eleven ikke ringer, men er fraværende fra skolen, ringer kontaktlærer til eleven.

Dokumentering av fravær:
Dokumentert fravær kan etter egne regler trekkes bort fra fraværsprosenten i fag. Eleven sørger for at eventuell dokumentasjon leveres skolen innen 10 dager etter fraværet.
Dersom tellende timefravær i et fag overstiger 10%, vil eleven ikke få sluttvurdering med karakter i faget.

Føring av fravær til dokumentasjon:
Hovedregelen - Alt fravær skal som hovedregel føres som fravær på vitnemål eller kompetansebevis. Dette er uavhengig av om fraværet er dokumentert (og evt. fratrukket fraværsprosent i fag) eller ikke.
Unntak: Noe fravær kan etter spesielle regler søkes tatt bort fra vitnemål eller kompetansebevis, se eget søknadsskjema med regler for dette. Dette forutsetter selvsagt at skolen har mottatt relevant dokumentasjon på dette fraværet. Du kan også be om at årsak til fravær påføres vitnemål eller kompetansebevis.

Søknadsfrist:
Søknader om fratrekk av fravær bør være skolen i hende innen 1.juni. For fravær etter 1.juni kan søknad ettersendes fram til skoleslutt.

Sist oppdatert 14.03.2019