Ber tilreisende teste seg

Trøndelag fylkeskommune følger anmodningen fra flere av kommunene i Trøndelag om at tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene. Vi har også vært i kontakt med Statsforvalteren, og fylkeslegen støtter også denne anmodning.

Dette gjelder personer som har ankommet de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og så på dag sju etter ankomst. Du kan heller ikke møte fysisk på skolen før du har fått negativt resultat på testene. Dette gjelder både ansatte og elever. De det gjelder må kontakte sin skole/nærmeste leder og avklare tilrettelegging i perioden de ikke kan møte på skolen.

Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Anmodningen gjelder følgende kommuner:

Nedre Follo
Oslo
Enebakk
Ås
Vestby
Nesodden
Indre Østfold
Moss
Frogn
Våler