Innlevering av skolebøkene

Innlevering av skolebøkene
Illustrasjon av innlevering av skolebøkene

Husk å levere inn alle skolebøkene på biblioteket før ferien!

Skolen vil sende ut regning for alle bøker som ikke er levert innen 21. juni.