Søk om stipend før 15. november

utstyrsstipend.jpg

Elever må søke før 15. november hvis de vil ha stipend fra Lånekassen for høstsemesteret 2022.

Fristen gjelder for elever som ikke allerede har søkt om stipend for høsten. 

I søknaden søker du om utstyrsstipend. Dette stipendet får alle som tar videregående skole. Du søker også om borteboerstipend og reisestipend hvis du bor borte, og barnestipend hvis du har barn. 

Se mer på Lånekassens nettsider