Nye avgangstider for buss på strekningen Vanvikan-Leksvik

AtB_regionbuss.jpg
(Foto: AtB AS)

Pga. pågående veiarbeid og stengt vei ved Hestdalen er det noen nye avgangstidspunkt på strekningen mellom Vanvikan og Leksvik.

Under veistengingen vil de fleste kunne benytte buss, men det kan være noen nye avgangstidspunkt, se tabeller som gjelder under avviksperioden her.

Arbeidet med veien er forventet å være ferdig til uke 41.