Ordinære fraværsregler fra 11. oktober

pexels-photo-5905448.jpeg

Regjeringen har meldt at de ordinære fraværsreglene gjeninnføres fra 11.oktober.

Det betyr at elevene ikke lenger etter høstferien kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa.
Dokumentert fravær av helsegrunner skal fra etter høstferien også igjen føres på vitnemålet.
Les mer an de ordinære fraværsreglene her:

Det er selvsagt fremdeles lov å bli sjuk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du gå på skolen igjen.

FHI flytskjema gjeldende 25. september 2021