Skolestart for VG2 yrkesfag

Illustrasjon av koronavirus, JOH-Leksvik
Illustrasjon av koronavirus, JOH-Leksvik

Hvordan blir den nye skolehverdagen? Her er oversikten over tiltakene skolen har satt i gang for å unngå smittespredning.

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.
 • Fravær varsles som vanlig til faglærer (elev) eller nærmeste leder (ansatt)

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:
 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:
 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Tilsvarende håndtering gjelder også ansatt som blir syk:

Håndtering av syke elever/ansatte

Tilsvarende håndtering gjelder også ansatt som blir syk:

Elever og ansatte skal vaske hender:
 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alkoholbasert desinfeksjon (eks Antibac) er ikke like effektivt som håndvask med såpe, men skal brukes der såpe og vann er utilgjengelig. Vask først med vanlig våtserviett, deretter Antibac.

Hostehygiene
 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
Fag der det brukes felles utstyr:
 • Mange fag innebærer mye utstyr som til dels deles. I den grad det er mulig kan man benytte personlig utstyr eller utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal utstyret rengjøres etter bruk.
 • Der bord / stol brukes av flere elever/grupper må elevene vaske dette etter bruk.
Fysisk kontakt:
 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. Dette gjelder også skoleskyss, friminutt, spisepauser etc.
 • Ingen kantinedrift nå. Hver klasse bør ha pause på ulike tider for å unngå felles møtepunkt. Større samlinger må unngås.

For alle

 • For å sikre godt renhold i henhold til smittevernreglene vil kun en del av skolebygget være åpent for bruk. Det er viktig at alle respekterer sperrebånd og oppslag for å unngå smitte. Klassene benytter bestemte innganger/utganger.
 • Kantina vil være stengt. Alle må ha med mat og drikke hjemmefra.
 • Som det framgår av smittevernreglene skal hver elev ha sin egen stol og pult der det er mulig. Der bord/stol må brukes av flere elever/grupper må elevene vaske dette etter bruk. For å gjøre det enklere å foreta renhold skal stolen stå på golvet ved pult som har vært brukt. På ubrukte pulter skal stolen være snudd oppå pulten.
 • Elevene må ved oppstart første skoledag få en grundig innføring i smittevernreglene ovenfor – og om viktigheten av at disse følges.

Les mer om:

Trøndelag fylkeskommune - Informasjonsbrev til elever og foresatte 22.04.2020

Utdanningsdirektoratet - Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Trøndelag fylkeskommune - nettnyhet med spørsmål og svar om skoleåpningen

Sist oppdatert 24.01.2022