Plan til og med 19. januar 2021

Langsiktig plan for opplæring på skolen (unntak YFF praksisuker)

Planen igangsettes i uke 3, og brukes i perioder av våren 2021 hvor opplæringa er i RØDT NIVÅ.

Oddetallsuker:

Partallsuker:

*Digitalt/oppdelte klasser i 7. time
** Romplan: Alternativt rom for fellesfag er markert i planen. Programfag følger ordinær romplan.Sist oppdatert 24.01.2022