Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator har ansvaret for koordinering av spesialundervisning på skolen.

Dette innebærer oppgaver som for eksempel:

  • Å legge til rette for elever som behov for spesialundervisning, jfr §5-1 i Opplæringsloven.
  • Være en del av skolens elevtjeneste.
  • Være skolens kontaktperson opp mot PPT.
  • Bistå i søkeprosesser for elever som har behov for tilrettelagt opplæring.
  • Samarbeid med foresatte/elever, lærere, skoleledelse og eksterne aktører som for eksempel NAV og barnevern.

Sist oppdatert 17.03.2020