Valg av fag - studiespesialisering

Vg1: 

Når du tas inn til Vg1, kan du velge mellom to matematikkvarianter (1P og 1T) og flere ulike varianter av fremmedspråk.

Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen, tilbyr vi bare tysk I (treårig løp). Har du hatt fremmedspråk, kan du velge å fortsette med dette i videregående (fransk II, tysk II eller spansk II), eller du kan velge et nytt fremmedspråk fra grunnen av ( tysk I).

Fagvalg for elever som starter i Vg2 neste skoleår:

Før du starter i Vg2 må du velge programområde og programfag. Du kan velge mellom to programområder:

  • Programområde for realfag
  • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på Vg2. to av programfagene må være innenfor det programområdet du har valgt. Disse to fagene må du fortsette med på Vg3. Det siste faget velges fritt.

Du må også velge matematikk. Det er mulig å velge mellom:

  • Matematikk R1 - realfaglig matematikk - fem timer per uke
  • Matematikk S1 - sasmfunnsfaglig matematikk - fem timer per uke
  • Matematikk 2P - Praktisk matematikk - tre timer per uke

Skjema - Foreløpig valg Vg2 2019-2020 (pdf)

Fagvalg for elever som starter i Vg3 neste skoleår:

Elevene må velge tre programfag til Vg3. Minst to må være fortsettelse av fag fra eget programområde (fordypning)

NB: Fremmedspråk nivå III gir fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi sammen med et hvilket som helst annet språk, samfunnsfag og økonomi-fag fra Vg2.

Skjema - Foreløpig valg Vg3 2019-2020 (pdf)