- Vi gleder oss til nye skolebygg!

Skoleplassen krympet.png

Arkeologer, anleggmaskiner og anleggsarbeidere inntar skolegården, men skolehverdagen fortsetter som før.

Noe må man ofre på veien mot nye skolebygg. Skoleplassen krympes derfor for å gi nødvendig plass i byggeperioden.

Elevene skal ha sin skolehverdag på Katedralskolens område gjennom hele byggeprosessen, i eksisterende bygg og/eller i paviljonger. Kroppsøving og noe av undervisninga i musikk er unntaket. Her vi det bli undervist i leide lokaler på «armlengdes» avstand.