KATTAS INTERNASJONALE TILBUD

Rektor Tang Hongyu signerer for Chongqing No. 1 Secondary School kopi 2.png

Det internasjonal tilbudet på Katta er variert og stadig under utvikling. Nå nylig har skolen undertegnet en avtale med vår samarbeidsskole i Chonqing i Kina.

Seremonien foregikk digitalt med signering, taler og kulturelle innslag, bl.a. dans fremført av våre elever som tar kinesisk.

Trondheim Katedralskole og Chongqing No 1 i Kina sin samarbeidsavtale har tittelen MEMORANDUM OF UNDERSTANDING. Skolene har hatt kontakt siden 2021/22. Samarbeidsavtalens overordnede målsetning er økt kunnskap og respekt for hverandres kulturer. Elever og lærere samarbeider digitalt, med mulighet for gjensidige besøk i Norge og i Kina. Avtalen markerer i tillegg at det er 15 år siden Chongqing og Trøndelag ble Twin Regions.

(Forsidebildet viser rektor Tang Hongyu ved Chongqing No. 1 Secondary School undertegne avtalen)

Filmklipp fra avtaleseremonien i skolens festsal.

Katedralskolen har dette skoleåret 43 elever som lærer kinesisk. Gjennom Trøndelag nettskole får i tillegg 29 elever fra seks andre videregående skoler opplæring i kinesisk.

På tampen av 2022 (i desember) mottok Katedralskolen besøk av lærere og elever fra Tyrkia, Slovakia og Portugal. Vertskap var vår internasjonale klasse, 1STD.