Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

De videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune gjennomfører Elevundersøkelsen på alle trinn i perioden 6. november til 8. desember 2023.

Her finner du informasjonsskriv til elever og foresatte.

Elevundersøkelsen (udir.no)