Intensive kurs

Har du stryk i fag? Bli med på Intensive eksamenskurs.

Er du elev, privatist, lærling eller OT-ungdom med 1 eller IV i ett eller flere fag etter endt skoleår, så tilbyr vi intensive kurs og ny eksamen.

Kurstilbudet er gratis for elever og gjennomføres på ettermiddagstid før høsteksamen i 2021. Privatister må betale eksamensavgift. Mer informasjon om hvordan dette gjøres, vil bli gitt etter påmeldingsfristen.

Kursene krever fysisk oppmøte, og det vil ikke bli gitt noe digitalt tilbud på disse kursene. Kursene vil prioritere de yngste deltakerne først.

Les mer her: Intensive kurs - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)