Temakveld 13.09

Kan seksuelle overgrep skje meg og mine? Seksuelle krenkelser og overgrep, og konsekvenser det gir.

Vi hører og leser jevnlig statistikk over hvor mange unge jenter, ungdommer og voksne i arbeidslivet og flere som har opplevd både seksuelle krenkelser og overgrep.

Når et seksuelt overgrep har funnet sted, og blitt anmeldt, kan vi lese om overgriperen, rettslig oppfølging og straffeutmåling. I mindre grad oppleves fokus å være på den som har vært utsatt enten for krenkelsen eller overgrepet. Hvilke spor setter det i offeret eller den fornærmedes liv og familie? Hva kan et lokalsamfunn rundt en direkte berørt familie foreta seg? Hva kan vi gjøre for å forebygge bedre? Dette ønsker vi å sette fokus på.

I samarbeid med Politiet, Kirkene i Inderøy, Inderøy Røde Kors, Norske kvinners sanitetsforening i Inderøy, Inderøy idrettslag, NOK (tidligere SMISO) inviterer Inderøy kommune til temamøte i Kultursalen på AKSET 13.09.2023 kl 18:00. Det er ingen påmelding.

Målgruppe for arrangementet er alle i lokalsamfunnet vårt, med alle roller vi har både som innbyggere, familiemedlemmer, ansatte, frivillige ++

Midtveis i programmet vil det bli avholdt pause, med mulighet for å handle i kafèen.

Både før arrangementet starter, i pausen og i etterkant vil arrangørene være tilgjengelige for prat og spørsmål i AKSET.

Blant innlederne møter du;

• Daglig leder i Utsattmann, Jarle Holseter
• Avsnittleder Politiet, barnevoldsavsnittet for Innherred og Namdalen, Sigrun Modell
• Professor emeritus ved senter for diakoni og profesjonell praksis, Tormod Kleiven

Hjertelig velkommen til åpent møte med et tema som angår oss alle.

PS! Elevene ved Inderøy vgs vil få «kortversjonen» av arrangementet i skoletida.