Til alle foreldre/foresatte

Fylkesdirektøren i Trøndelag inviterer til å komme med innspill til ny forskrift til skoleregler.

Trykk på lenken for å lese mer og eventuelt gi innspill: Høring: Ny forskrift om skoleregler

Frist for innspill: 1.mars 2024.